Register module B,C,D

Module B: herfinanciering en saneringskrediet
Module C: schuldbemiddelingen en betalingsregelingen
Module D: betalingsregelingen, budgetbeheer en nazorg